Fungus growth on chair

    Windyridge Gardens, Mt Wilson, Blue Mountains, NSW, AUS

    (SAS 5-23-2012)

  1 year ago    2 notes    fungus  chair  mt wilson  blue mountains  australia  growth  
« Previous post Next post »
Fungus growth on chair
Windyridge Gardens, Mt Wilson, Blue Mountains, NSW, AUS(SAS 5-23-2012)